Żeby zrozumieć specyfikę tej formy treningu musimy spojrzeć na nasze mięśnie jak na brygadę żołnierzy. Podnosząc hantle prawą ręką pracuje wyłącznie Szeregowiec Biceps. Puchnie z wysiłku, rozwija swoją moc i gabaryty, a pozostali żołnierze… czekają. Oczywiście w kolejnych ćwiczeniach część z nich będzie miała szanse na swoje kilka minut wysiłku… […]

Czym różni się bungee workout od innych form treningu?